+ 421 905 833 451
lichting@lichting.sk

Montáž elektroinštalácie

Viete si predstaviť fungovanie vašej domácnosti, rodinného domu, bytu, kancelárie, výrobnej haly, priemyselného objektu bez elektroinštalácie? Pod pojmom elektroinštalácia si môžete predstaviť osvetlenie, zásuvky, vypínače, elektroinštalačné krabice, kabeláž, elektrické spotrebiče, rozvádzače ... Elektroinštalácia je sústava elektrických zariadení a komponentov slúžiacich k prenosu elektrickej energie, k vedeniu a ovládaniu elektrického prúdu pre jeho každodennú spotrebu.


Elektroinštalácia slúžiaca na rozvod a zabezpečujúca napájanie elektrických spotrebičov v jednotlivých objektoch musí spĺňať určité, stanovené predpisy a normy. Ak si vyberiete pre realizáciu vašej elektroinštalácie spoločnosť Lichting SK s.r.o., garantujeme Vám komplexné služby a navyše sa môžete spoľahnúť, že vaša elektroinštalácia bude bezpečná a v súlade so všetkými predpismi a normami.

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti elektroinštalácií

 • Rekonštrukciu staršej elektroinštalácie
 • Montáž novej elektroinštalácie v novostavbách, vrátane návrhu riešenia elektroinštalácie
 • Elektroinštalácie rodinných domov
 • Elektroinštalácie výrobných a priemyselných objektov, hál
 • Elektroinštalácie administratívnych budov, kancelárskych priestorov
 • Elektroinštalácie bytových domov, spoločných priestorov bytových domov, vrátane senzorového osvetlenia
 • Elektroinštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu
 • Elektroinštalácie prípojok
 • Inteligentnú elektroinštaláciu
 • Výrobu elektrických rozvádzačov, vrátane kusovej skúšky a vyhlásenia o zhode
 • Zvýšenie (zníženie) maximálnej rezervovanej kapacity odberu el.energie